Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

A3 d.o.o. Široki Brijeg | Proizvdnja betona

  • Općina: Šitoki Brijeg
  • Kanton: Zapadnohercegovački
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 399,9
Ugljen monoksid (CO) 2015 573 318