Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Visoka peć

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2015 191 000
Čestice (PM10) 2016 133 654
Čestice (PM10) 2017 158 100