Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalija

  • Općina: Lukavac
  • Kanton: Tuzla
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2015 109 000
Čestice (PM10) 2016 143 410
Čestice (PM10) 2017 200 300
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 464 300
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 450 130
Oksidi azota (NOx/NO2) 2017 532 400
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2015 1 842 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2016 2 287 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2017 3 372 000