Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. Mostar

  • Općina: Mostar
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 126,3
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 199 877
Ugljen dioksid (CO2) 2016 154 304 000
Ugljen monoksid (CO) 2016 775 938
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 2 396 568
Čestice (PM10) 2016 138 981