Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ŽGP | Kamenolom široke stijene

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Rudarstvo
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 605