Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BIH | Termoelektrana Kakanj, Blok 5

  • Općina: Kakanj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Energetika
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 1 840 300
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 1 783 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2015 17 603 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2016 16 059 000
Ugljen dioksid (CO2) 2015 496 958 000
Ugljen dioksid (CO2) 2016 467 259 000