Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Aluminij d.d. Mostar | Proizvodnja aluminija

  • Općina: Mostar
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
  • Idustrija: Metalurgija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 202 654
Ugljen monoksid (CO) 2011-2013 8 354 404
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 105 191
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 611 657