Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Aglomeracija

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 448 262
Čestice (PM10) 2015 903 500
Čestice (PM10) 2016 914 377
Čestice (PM10) 2017 579 500
Ugljen monoksid (CO) 2011-2013 607 947
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 429 438
Oksidi azota (NOX/NO2) 2015 387 200
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 289 404
Oksidi azota (NOX/NO2) 2017 283 400
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 697 327
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2015 263 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2016 334 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2017 224 000
Bakar i jedinjenja (kao Cu) 2011-2013 150
Bakar i jedinjenja (kao Cu) 2015 997,8
Benzen 2011-2013 6 155
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl) 2011-2013 22 490
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl) 2015 10 363
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl) 2016 13 275
Kadmijum i jedinjenja (kao Cd) 2011-2013 51
Kadmijum i jedinjenja (kao Cd) 2015 16,7
Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC) 2011-2013 300 831
Olovo i jedinjenja (kao Pb) 2011-2013 814
Olovo i jedinjenja (kao Pb) 2015 4 444
Olovo i jedinjenja (kao Pb) 2016 1 770