Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličana

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 92 984
Čestice (PM10) 2015 162 600
Čestice (PM10) 2017 161 800
Olovo i jedinjenja (kao Pb) 2011-2013 304
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 130 100
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 130 304
Oksidi azota (NOx/NO2) 2017 127 600
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2015 143 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2016 187 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2017 176 000
Ugljen monoksid (CO) 2015 796 300