Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Energetika

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 346 676
Čestice (PM10) 2015 197 000
Čestice (PM10) 2016 218 347
Čestice (PM10) 2017 357 200
Arsen i jedinjenja (kao As) 2011-2013 59
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 1 041 881
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 461 400
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 438 825
Oksidi azota (NOx/NO2) 2017 371 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 7 305 630
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2015 3 547 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2016 3 502 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2017 3 062 000
Hidrofluorokarboni (HCFC) 2011-2013 1 069
Olovo i jedinjenja (kao Pb) 2011-2013 713
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl) 2015 17 461
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl) 2016 44 038