Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 4

  • Općina: Tuzla
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Energetika
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 613 000
Čestice (PM10) 2015 418 000
Čestice (PM10) 2016 508 790
Čestice (PM10) 2017 489 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 1907000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2015 2 755 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 2 569 700
Oksidi azota (NOX/NO2) 2017 2 412 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 16 384 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2015 18 034 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2016 17 630 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2017 16 553 000
Ugljen dioksid (CO2) 2015 1 225 515 000
Ugljen dioksid (CO2) 2016 118 970 000