Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 5

  • Općina: Tuzla
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Energetika
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 422 000
Čestice (PM10) 2015 376 400
Čestice (PM10) 2016 283 140
Čestice (PM10) 2017 292 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 1 061 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2015 1 673 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 1 718 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2017 1 360 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 15 623 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2015 17 355 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2016 16 262 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2017 13 033 000
Ugljen dioksid (CO2) 2015 1 117 278 000
Ugljen dioksid (CO2) 2016 111 296 000