Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 6

  • Općina: Tuzla
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Energetika
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 1 042 000
Čestice (PM10) 2015 135 000
Čestice (PM10) 2017 145 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 937 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2015 1 307 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 1 245 260
Oksidi azota (NOX/NO2) 2017 1 257 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 6 991 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2015 26 393 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2016 29 561 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2017 25 923 000
Ugljen dioksid (CO2) 2015 1 338 551 000
Ugljen dioksid (CO2) 2016 143 025 000