Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo | Cjevovod za prenos gasa

  • Općina: Sarajevo
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Gasovod
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Metan (CH4) 2011-2013 125 556
Metan (CH4) 2016 100 543
Metan (CH4) 2017 173 850