Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Lasta d.d. | Tvornica keksa i vafla

  • Općina: Čapljina
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
  • Idustrija: Prehrambena industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2011-2013 54
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 365 600