Fabrika za izradu drvne galanterije u Zelenom viru

 Mala fabrika za izradu namještaja nalazi se u predgrađu Banjaluke. Fabrika je izgrađena u naseljenom području kao stambena zgrada ne poštivajući obavezno zakonodavstvo  i mjere predviđene ekološkom  dozvolom za ovu vrstu industrije. Vlasnik fabrike je mještanima ulice obećavao da će izgraditi  poslovno stambenu zgradu u kojoj će iznad  salona za prodaju namještaja živjeti.

Fabrika zagađuje vazduh štetnim  supstancama koje nastaju prilikom bojenja drveta i tehnologije koje se koriste (prskanje). Fabrika takođe zagađuje vode zbog korištenja neadekvatnog sistema za odvod otpadnih voda.

Grupa zabrinutih mještana je pokušala da se dogovori sa vlasnikom, ali isto nije urodilo plodom pa su na kraju kontaktirali Centar za životnu sredinu iz Banjaluke tražeći podršku. U februaru 2016. godine svi zajedno uputili su Gradskoj upravi zahtjev za pristup informacijama vezano za ekološku dozvolu. Gradska uprava je dostavila traženi dokument u martu 2016. godine. Grupa građana, zajedno sa aktivistima, zatražila je da se izvrši inspekcija  od strane Ekološke inspekcije zbog nepoštivanja zakonodavstva.  Nakon svega ovoga, Ekološka inspekcija naložila je da se bojenje obavlja u zatvorenom prostoru i da se ugrade filteri za vazduh i vodu.

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.746991
  • Longitude: 17.275378
  • City: Banja Luka