Tvornica celuloze

Kompanija Natron-Hayat se nalazi u Maglaju u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, oko 100 km sjeverno od Sarajeva. "Natron" kompanija je nastala 1956. godine i već u svojim ranim godinama, proizvodni proces je bio sličan jednom od lidera u ovoj industriji, koje su se nalazile u zapadnoj Evropi uglavnom. Natron je bio jedan od najvećih proizvođača natron papira i ambalažnih materijala u regiji i jedan od najvećih u Europi prije rata u Bosni i Hercegovini. U 2005. godini, zajednički poduhvat je potpisan između Hayat grupa i Natron Maglaj i kompanija Natron-Hayat je nastao.

Proizvodni proces je integrisan i uključuje proizvodnju električne energije, industrijske vode i pare, proizvodnju sulfatne celuloze, natron papira i moderne ambalaže i uzgoj crnogorične šume. U proizvodnji celuloze i papira, velika količina vode se koristi koja omogućava proizvodnju, ali oslobađa industrijske otpadne vode i ogromne količine zagađivača. Pomenuto utiče na kvalitet vode i okoliš oko tvornice. Ove kontaminirane vode sadrže veliku koncentraciju sulfata, fenola i drugih hemikalija (male dijelove drveta kore i drveta, celuloznih vlakana i otopljenih lignina iz drveta). Iako neki napredak postoji u tretmanu otpadnih voda iz celuloze i papira, kao i pokretanje projekta odlaganja otpadnih voda 2007. godine, grupa ribara napominje da su velike količine bijele pjene na rijeci Bosni u 2011. godini i da je voda bila vidno zagađena.

Dve glavne ekološke posljedice proizvodnje celuloze utiču na smanjenje šuma i pitanja porijekla otpada. Kada je papir izbijeljen s elemntarnim hlorom (ponekad bijeljen sa hipohloritom) nastaju kao nusprodukti visoko toksični spojevi, npr hlorisani dioksini i furani.

Postoje dvije vrste otpada nastalog proizvodnjom drveta:

Nekontaminiran drvni otpad - iznos u zavisnosti od obima drveta a nastaje kada svaki korak obrade uključuje drvnu strugotinu i drvne sječke, piljevinu, koru, dijelove drvopredjivačkog otpada, strugotina, ostaci šperploča itd. Glavni oblik korištenja drvnog otpada za loženje je u prostorijama i domaćinstva.

Kontaminirani drvni otpad - s obzirom na štetne posljedice (toksičnost), mogu biti sredstva za zaštitu drveta podijeljena u dvije grupe:

- Supstance koje sadrže topive anorganske soli (najštetnijih jedinjenja bakra, kroma, cinka)
- Masna supstanca koja sadrži organski aktivnih sastojaka, otapala, ulja, katran.

 

Foto: Martin Ploček Foto: Martin Ploček

Kompanija Natron-Hayat se nalazi u Maglaju u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, oko 100 km sjeverno od Sarajeva. "Natron" kompanija je nastala 1956. godine i već u svojim ranim godinama, proizvodni proces je bio sličan jednom od lidera u ovoj industriji, koje su se nalazile u zapadnoj Evropi uglavnom. Natron je bio jedan od najvećih proizvođača natron papira i ambalažnih materijala u regiji i jedan od najvećih u Europi prije rata u Bosni i Hercegovini. U 2005. godini, zajednički poduhvat je potpisan između Hayat grupa i Natron Maglaj i kompanija Natron-Hayat je nastao.

Proizvodni proces je integrisan i uključuje proizvodnju električne energije, industrijske vode i pare, proizvodnju sulfatne celuloze, natron papira i moderne ambalaže i uzgoj crnogorične šume. U proizvodnji celuloze i papira, velika količina vode se koristi koja omogućava proizvodnju, ali oslobađa industrijske otpadne vode i ogromne količine zagađivača. Pomenuto utiče na kvalitet vode i okoliš oko tvornice. Ove kontaminirane vode sadrže veliku koncentraciju sulfata, fenola i drugih hemikalija (male dijelove drveta kore i drveta, celuloznih vlakana i otopljenih lignina iz drveta). Iako neki napredak postoji u tretmanu otpadnih voda iz celuloze i papira, kao i pokretanje projekta odlaganja otpadnih voda 2007. godine, grupa ribara napominje da su velike količine bijele pjene na rijeci Bosni u 2011. godini i da je voda bila vidno zagađena.

Dve glavne ekološke posljedice proizvodnje celuloze utiču na smanjenje šuma i pitanja porijekla otpada. Kada je papir izbijeljen s elemntarnim hlorom (ponekad bijeljen sa hipohloritom) nastaju kao nusprodukti visoko toksični spojevi, npr hlorisani dioksini i furani.

Postoje dvije vrste otpada nastalog proizvodnjom drveta:

Nekontaminiran drvni otpad - iznos u zavisnosti od obima drveta a nastaje kada svaki korak obrade uključuje drvnu strugotinu i drvne sječke, piljevinu, koru, dijelove drvopredjivačkog otpada, strugotina, ostaci šperploča itd. Glavni oblik korištenja drvnog otpada za loženje je u prostorijama i domaćinstva.

Kontaminirani drvni otpad - s obzirom na štetne posljedice (toksičnost), mogu biti sredstva za zaštitu drveta podijeljena u dvije grupe:

- Supstance koje sadrže topive anorganske soli (najštetnijih jedinjenja bakra, kroma, cinka)
- Masna supstanca koja sadrži organski aktivnih sastojaka, otapala, ulja, katran.

 

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.5454847
  • Longitude: 18.10336189999998
  • City: Maglaj

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.eko.ba/hotspots/45-tvornica-celuloze#sigProId38eba7579c