Kome gradite hidroelektrane?

Centar za životnu sredinu je na obalama Vrbasa organizovao akciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana akcije za rijeke. Baner koji smo spustili sa Gradskog mosta pokazivao je broj rijeka koje imamo u Bosni i Hercegovini, kao i broj planiranih hidroelektrana.

14. 3. 2017

Na ovaj dan se širom svijeta diže glas za zaštitu rijeka i slave se do sada postignuti uspjesi, uklanjanje brana i ponovno uspostavljanje riječnih tokova.

Jelena Ivanić, Centar za životnu sredinu: „Više od 300 hidroelektrana prijeti da uništi naše rijeke. Prateći ove procese primjećujemo da su studije uticaja veoma loše urađene, uglavnom prepisivane, da se prilikom izgradnje uništavaju rijeke, kao i veliki dio zemljišta oko rijeka gdje je uglavnom šuma, pod izgovorom izgradnje pristupnih puteva. Ne sluša se stav lokalne zajednice i struke koji su često protiv izgradnje, već se pogoduje investitoru koji jedini ima korist od izgradnje hidroelektrana“.

jelena mluvi

Centar za životnu sredinu želi da naglasi da se izrazito protivi izgradnji hidroenergetskih objekata koji nanose štetu prirodi, ekonomiji i društvu. Cilj ove akcije jeste upoznavanje javnosti sa ogromnim brojem planova za izgradnju hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i štetom koja je do sada nanesena našim rijekama.

Nataša Crnković, Centar za životnu sredinu: ”Simbolika toga što smo na Vrbasu je činjenica da je naša prva pobjeda protiv hidroelektrana bila upravo na rijeci Vrbas. Zajedno sa 17 000 građana i građanki smo odbranili Vrbas prije više od 10 godina. Nakon toga smo nastavili sa borbom na drugim rijekama, propitujući i kritikujući hidroenergetske projekte. Čiji su ovo interesi? Kome pogodujete? Ko plaća ovu tzv. zelenu energiju? Ovo nisu suvišna pitanja. Ovo su suštinska pitanja”.

natasa mluvi

Centar za životnu sredinu nastavlja sa praćenjem planova izgradnje hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i zalaganjem za pravedno korištenje vodenih resursa za vodosnabdjevanje, zaštitu prirode, sportske i sve druge aktivnosti koje ne nanose štetu drustvu, prirodi i ekonomiji naše države.

napis hidroelektrarne

Zajedno sa Koalicijom za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine najavljujemo zajednički pristup ovom problemu i pomoć lokalnim zajednicama koje se oštro protive hidroenergetskim projektima.

Ova akcija je dio kampanje „Sačuvajmo plavo srce Evrope“, kojom u saradnji sa organizacijom Riverwatch iz Austrije, problem izgradnje hidroelektrana u Bosni i Hercegovini popirma međunarodne dimenzije.