Kruščica - Ekološki aktivizam i osnaživanje žena

Ekološki aktivizam otvorio je ženama mogućnost djelovanja i na drugim frontovima, učestvovanje u donošenju važnih odluka za njihovu sredinu direktnim uključenjem u rad mjesne zajednice. 

Autor: Impuls

13. 11. 2017

Razvoj energetskog sektora baziranog na hidroelektranama je sve učestalija pojava u BiH. Ekonomska isplativost ovih poduhvata  je najčešće upitna, a razmjere ekoloških katastrofa su ogromne. Ostali potencijalni izvori energije iz obnovljivih izvora energije su zanemareni. Kako navode iz Centra za životnu sredinu teoretski hidroenergetski potencijal u BiH iznosi cca. 99, 256 GWh/god, dok je teoretski potencijal solarne energije oko 667, 000 puta veći. Oni takođe navode da je u planu gradnja oko 300 HE na rijekama Bosne i Hercegovine.

CIJELI ČLANAK PROČITAJTE OVDJE