Podrška građanima koji štite rijeke u BiH: grantovi za lokalne građanske inicijative

Izgradnja novih brana i malih hidroelektrana, zagađenje vode, neodgovarajuće upravljanje rijekama i drugi načini oštećenja vodotoka i dalje opterećuju životnu sredinu, kao i lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Da bi podržali lokalne građanske inicijative koje pokušavaju riješiti probleme na rijekama na regionalnom nivou, češka nevladina organizacija Arnika, Koalicija za zaštitu rijeka BiH i Centar za životnu sredinu uz finansijsku podršku Programa za promocije tranzicije Češke Republike pokreće Program malih grantova.

28. 9. 2020
Podrška građanima koji štite rijeke u BiH: grantovi za lokalne građanske inicijative ARHIVA, S. Panić

Ko može predati zahtjev za grant?

Program malih grantova namijenjen je prvenstveno registrovanim dobrovoljnim građanskim inicijativama i organizacijama.

„Takođe, podstičemo nove inicijative da predaju svoje ideje. To je prilika da se dobije finansijska podrška za zaštitu životne sredine i jačanje prava lokalnih zajednica. Iako samo jedan projekat iz svake inicijative može dobiti bespovratna sredstva, jedan podnosilac prijave može se prijaviti s nekoliko projektnih ideja“, objašnjava Zuzana Vachůnová iz Arnike.

Da biste saznali više, 5. oktobra u 17:00 časova biće održan specijalni informativni webinar za sve zainteresovane. Više o webinaru, možete saznati na ovom linku.

U okviru Programa pružaće se podrška projektima usmjerenim na suzbijanje šteta na rijekama, s naglaskom na rješavanju specifičnih problema na lokalnom nivou, na primjer informativne kampanje, javne rasprave, pregovori s lokalnim samoupravama, peticije, nezavisna ispitivanja, analize, studije i mjerenja, učestvovanje u procesima donošenja odluka, dokumentovanje problema kroz novinarske istrage, intervjue, fotografije i video zapise, kampanje na društvenim mrežama itd.

„Cilj programa bespovratnih sredstava je podržati građansko društvo i pomoći lokalnim zajednicama u pronalaženju održivih rješenja u zaštiti rijeka. Želimo se usredotočiti na rješavanje lokalnih problema koji se odnose na ugrožene rijeke i na podršku aktivnom uključivanju u društvene procese ”, pojasnila je programske ciljeve Dragana Skenderija, koordinatorica Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.

Ukupni grant fond je 20.000 KM, a podržaće se između 7 i 15 projekata. Iznos svake donacije može varirati od 1.000 do 3.000 KM. U 2020. godini za podršku 3-8 projekata može se dodijeliti 8.000 KM. Sljedeći krug malih grantova planiran je za 2021. godinu. Detaljnije informacije o programu malih grantova i prijavi mogu se naći na ovom linku.