GMO - šta je to? Istaknuto

Genetski modifikovane kulture donose nepotrebne rizike, kako za ljude, tako i za prirodu. Njihova upotreba povećava kontrolu velikih kororacija nad čitavim sitemom hrane i poljoprivrede, te ugrožava konvencionalnu i organsku proizvodnju hrane i male proizvođače. Takođe, konvencionalno i organski uzgojenoj hrani prijeti rizik od kantaminacije genetski modifikovanim organizmima.

Letak 

Stranice: 9

Jezici: bosanski

Autori: Centar za životnu sredinu, Arnika