Spisak preduzeća

"BBM Vareš" d.o.o. | Postrojenje za preradu krečnjaka i spilita
A3 d.o.o. Široki Brijeg | Proizvdnja betona
Agregati i betoni "PUT" d.o.o. Sarajevo | Proizvodnja kamenih materijala i betona za građevinarstvo
Aluminij d.d. Mostar | Proizvodnja aluminija
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Aglomeracija
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličana
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Energetika
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Koksara
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department saobraćaj
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Valjaonica
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Visoka peć
B.S.I. d.o.o. Jajce | Postrojenje za proizvodnju i trgovinu ferolegurama
Bosnalijek d.o.o. Sarajevo | Farmaceutska i hemijska industrija
Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo | Coca-Cola HBC B-H
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementa
Farmavita d.o.o. | Farmaceutska industrija
Gramat d.o.o. | Kamenolom "Sklop"
Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar | Pivovara
Hidrogradnja Sigma d.o.o. Sarajevo | Kamenolom Hadžići
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Asfaltna baza
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska baza
Inka d.o.o. Ljubuški | Postrojenje za obradu tehničkog kamena
Interkomerc d.o.o. Mostar | Prerada sekundarnih sirovina
JP Autoceste FBiH | Autocesta Lepenica-Tarčin
JP Autoceste FBiH | Izgradnja autoceste na Koridoru Vc
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 3
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 4
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 5
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 6
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 5
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 7
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo | Cjevovod za prenos gasa
Lasta d.d. | Tvornica keksa i vafla
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanja
Nexe d.o.o. Sarajevo | Kamenolom Duboki do
Nexe Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo | Proizvodnja cigle
PGP "Vran -Dukić" d.o.o. Tomislavgrad | Betonara i separacija
Presal extrusion d.o.o | Proizvodnja aluminijskih profila
Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic | Pogon za proizvodnju municije
Pullcom BiHinter d.o.o | Postrojenje 1
Regionalna deponija Mošćanica | Regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpad
Rofix d.o.o. Ljubuški | Postrojenje za proizvodnju žbuke
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalija
Šumsko Privredno Društvo 'Unsko-Sanske šume' d.o.o. | Građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac, Kamenolom Bukovača, Bosanska Krupa
Suton d.o.o. Široki Brijeg | Tiskara
TBG BH d.o.o. Kakanj | Podružnica Lukavac - Betonara
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Rotaciona peć sa pratećim postrojenjima
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementa
Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. Mostar
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. | Pogon Jama i Separacija
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. | Pogon PK "Višća "
ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. | Jama "Raspotočje"
ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. | Jama "Stranjani"
ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. | Stara jama sa separacijom
ŽGP | Kamenolom široke stijene