Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

"Boom" hidrocentrale - Rijeka Sana

Rijeka Sana | 2009 - 2016

Park je naš

Banja Luka | 2012 - 2014

Željezara ArcelorMittal

Zenica | 2008 – 2015

Fabrika za obradu kože

Visoko | 2013-2016

Fabrika Sode Lukavac

Lukavac | 2010 - 2012