Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Rofix d.o.o. Ljubuški | Postrojenje za proizvodnju žbuke

  • Općina: Ljubuški
  • Kanton: Zapadnohercegovački
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 81,4