Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Privredno društvo Igman d.d. Konjic | Pogon za proizvodnju municije

  • Općina: Mostar
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
  • Idustrija: Namjenska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 81,8