Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Koksara

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 412 269
Čestice (PM10) 2015 185 800
Čestice (PM10) 2016 153 519
Čestice (PM10) 2017 149 100
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 649 528
Oksidi azota (NOX/NO2) 2015 200 700
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 175 160
Oksidi azota (NOX/NO2) 2017 173 700
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 2 011 220
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2015 778 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2016 694 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2017 788 000