Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementa

  • Općina: Kakanj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Ugljen dioksid (CO2) 2011-2013 269 379 000
Ugljen monoksid (CO) 2011-2013 816513
Ugljen monoksid (CO) 2015 573 318
Ugljen monoksid (CO) 2016 843 429
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 195 500
Oksidi azota (NOX/NO2) 2015 370 400
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 676 002
Živa i jedinjenja (kao Hg) 2011-2013 10