Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Autoceste FBiH | Autocesta Lepenica-Tarčin

  • Općina: Lepenica-Tarčin
  • Kanton: Zenica-Doboj/Sarajevo
  • Idustrija: Transportne industrije
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 122 000
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 4 449,3